Polski
English
Szukaj
Dzisiaj jest sobota, 23 lutego 2019 roku.
ul. Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
tel. +48 32 237 21 74 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl
Działalność

Zakład Kotłów i Wytwornic Pary Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach kompleksowo zajmuje się tematyką kotłów i ich urządzeń pomocniczych.

Do głównych kierunków działalności naukowo-badawczej Zakładu należą:

 • rozwijanie metod obliczania i konstruowania kotłów i ich urządzeń pomocniczych,
 • niskoemisyjne techniki spalania paliw kopalnych i odnawialnych,
 • katalityczne i niekatalityczne metody usuwania tlenków azotu ze spalin kotłowych,
 • procesy przemiału i suszenia paliw stałych,
 • procesy zgazowania i przygotowania paliw stałych do spalania w kotłach,
 • nowe rodzaje powierzchni wymiany ciepła,
 • modernizacje urządzeń kotłowych dla polepszenia sprawności i niezawodności,
 • przystosowanie kotłów do spalania paliw o charakterystyce odmiennej od projektowej,
 • numeryczne modelowanie procesów cieplno-przepływowych występujących w technice kotłowej,
 • ograniczenie zagrożeń związanych z erozją i korozją urządzeń kotłowych,
 • żużlowanie i powstawanie osadów popiołowych oraz metody ich ograniczania,
 • doskonalenie technologii uruchamiania i eksploatacji kotłów,
 • problemy konstrukcji i eksploatacji kotłów na nadkrytyczne parametry pary,
 • badania regeneracyjnych obrotowych podgrzewaczy powietrza,
 • badania dodatków poprawiających eksploatację kotła i ograniczających emisje substancji szkodliwych,
 • problemy poprawy trwałości i niezawodności elementów kotłów.

Ważną dziedzinę stanowią także specjalistyczne pomiary kotłów i młynów węglowych dla identyfikacji parametrów eksploatacyjnych oraz oceny stanu technicznego urządzeń wraz z prognozowaniem ich trwałości. Nadto wykonujemy oceny projektów opracowywanych przez biura konstrukcyjne oraz ofert w procesach przetargowych.

Istotnym elementem działalności naukowej jest organizowana cyklicznie od prawie 50 lat Konferencja Kotłowa, która od 2006 r. jest konferencją międzynarodową o nazwie International Conference on Boiler Technology (ICBT). Gromadzi ona każdorazowo ok. 400 uczestników z ponad 100 firm i instytucji: szkół wyższych, instytutów naukowych, biur projektowych, elektrowni oraz producentów i użytkowników urządzeń kotłowych. ZKiWP jest również organizatorem cyklu konferencji poświęconych budowie i eksploatacji kotłów rusztowych.

Pracownicy Zakładu mają znaczące osiągnięcia w pozyskiwaniu projektów badawczych, zarówno realizowanych samodzielnie, jak i w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych, jak np. Knowledge and Innovation Community - (KIC) o akronimie INNO_ENERGY, organizowanego przez European Institute of Innovation and Technology (EIT). Konsorcjum KIC InnoEnergy składa się z 32 instytucji ze sfery uczelnianej, B+R oraz przemysłu z całej Unii Europejskiej. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, w skład, którego wchodzi ZKiWP, jest także członkiem EDF Group & Consortium of Polish Universities R&D Cooperation Platform.

Efektem badań prowadzonych w Zakładzie jest znaczna liczba publikacji w renomowanych czasopismach oraz książek i monografii naukowych, a także patentów i wdrożeń autorskich rozwiązań w energetyce.