Polski
English
Szukaj
Dzisiaj jest sobota, 23 lutego 2019 roku.
ul. Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
tel. +48 32 237 21 74 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl
Historia zakładu

Wydział Mechaniczno-Energetyczny został powołany zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego 1 paźdzniernika 1953 roku. W skład organizacyjny Wydziału weszła m.in. Katedra Kotłów i Siłowni Parowych, której pierwszym kierownikiem został Profesor dr hab. inż. Zdzisław FICKI. W marcu 1953 roku Katedra dołączyła do nowopowstałego Zespołu Katedr Techniki Cieplnej, którego kierownikiem został Prof. dr inż. Stanisław OCHĘDUSZKO.

W 1969 roku w wyniku zmian organizacyjnych na Politechnice Śląskiej zmieniona została struktura Wydziału. Katedra Kotłów i Siłowni Parowych i Katedra Cieplnych Maszyn Wirnikowych połączyły się tworząc Katedrę Kotłów i Maszyn Cieplnych, której kierownikiem został Doc. dr hab. inż. Marceli BARAN.

 W wyniku kolejnych zmian struktury organizacyjnej na Politechnice Śląskiej Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w 1971 roku powołał Instytut Maszyn i Urządzeń energetycznych (w miejsce Katedry Kotłów i Maszyn Cieplnych, Katedry Maszyn Hydraulicznych i Powietrznych oraz części Wydziałowego Laboratorium Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych). Dyrektorem Instytutu został Prof. dr hab. inż. Maciej ZARZYCKI.

Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej dnia 30 maja 1972 roku powołano Samodzielny Zakład Kotłów i Wytwornic Pary z kierownikiem Prof. dr hab. inż. Marcelim BARANEM.  Samodzielny Zakład Kotłów i Wytwornic Pary w wyniku kolejnych zmian przekształcił się w Instytut Kotłów, Siłowni Cieplnych i Jądrowych, którego dyrektorem został Prof. dr hab. inż. Marceli Baran. 

Z dniem 1 września 1984 roku uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej dokonano nowego podziału strukturalnego, w wyniku którego powstał ponownie Zakład Kotłów i Wytwornic Pary jako część Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Kierownikiem Zakładu po śmierci Prof. Barana został Prof. dr hab. inż. Ludwik CWYNAR

Następnie od 1997 do 2017 roku kierownikiem Zakładu był Prof. dr hab. inż. Marek PRONOBIS.

Obecnie stanowisko to sprawuje dr hab. inż. Sylwester KALISZ, Prof. nadzw. w Pol.Śl.