Polski
English
Search
Today is Tuesday, March 26 , 2019 year.
Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
phone. +48 32 237 15 01 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl

 Egzamin inżynierski 

Egzamin inżynierski dla studentów ealizujących projekt inżynierski w Zakładzie Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych odbędzie się:
specjalność MIE, MiBM, 23.01.2019 (środa) od godz. 9:00 w sali A-531.
specjalność EGiR, 28.01.2019 (poniedziałek) od godz. 10:00 w sali A-531.

Egzamin inżynierski dla studentów realizujących projekt inżynierski w Zakładzie Maszyn Przepływowych i Technologi Energetycznych, oraz  Zakładzie Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych , odbędzie się 24.01.2019 (czwartek) od godz. 9:00 w sali A-321.

Kolejny egzamin inżynierski dla studentów realizujących projekt inżynierski w Zakładzie Maszyn Przepływowych i Technologi Energetycznych, oraz  Zakładzie Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych , odbędzie się 28.01.2019 (pon.) od godz. 10:00 w sali A-428.
Skład komisji: przew. dr hab. inż. Włodzimierz Wróblewski, prof. w Pol. Śl.
                                 Dr inż. Krzysztof Nawrat
                                 Dr inż. Sebastian Rulik
Dyplomanci:
1.Perz Eliza
2.Jakub Wiliński
3. Michał Rabiej
4. Prencel Robert
5. Gapiński Robert
6. Bryła Tomasz
7. Podziemska Katarzyna

Tematy projektów inżynierskich 

  ENERGETYKA

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Zagadnienia egzaminacyjne I st

Zagadnienia egzaminacyjne I st