Polski
English
Search
Today is Friday, December 14 , 2018 year.
Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
phone. +48 32 237 15 01 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl

W roku akademickim 2017/2018 będzie możliwość realizacji praktyk studenckich w laboratoriach Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Przykładowe tematy zamieszczono w niniejszym pliku.