Polski
English
Search
Today is Saturday, February 23 , 2019 year.
Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
phone. +48 32 237 15 01 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl

W roku akademickim 2017/2018 będzie możliwość realizacji praktyk studenckich w laboratoriach Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Przykładowe tematy zamieszczono w niniejszym pliku.