Polski
English
Search
Today is Saturday, February 23 , 2019 year.
Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
phone. +48 32 237 15 01 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl

Laboratoria Zakładu Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych mieszczą się w trzech pomieszczeniach:
A-35, A-31a, B-09

Laboratorium badań wytrzymałościowych obejmujące m.in.:

 • Wielofunkcyjna maszyna wytrzymałościowa do badań materiałowych

 

 •  Stanowisko do badań udarności

 • Stanowisko do badania skręcania 
 • Stanowisko badań tenometrycznych
 • Stanowisko badań wyboczenia

Laboratorium badań trwałości i stopnia zuzycia elementów obejmujące m.in.:

 • Stanowisko do madań mikropróbek meteriału metodą SPT (Small Punch Test)

 • Stanowisko do badań magnetycznej pamięci metali  


 • Stanowisko do badań efektu Barkhausena
 • Stanowisko do badań ścieralności tworzyw

Laboratorium badań stanu dynamicznego i stanów cieplnych maszyn:

 • Stanowisko do badań stanu dznamicynego zespołu wirujących maszyn

 • Stanowisko do pomiaru drgań
 • Stanowisko do badań chłodzenia elementów turbin