Polski
English
Search
Today is Tuesday, March 26 , 2019 year.
Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
phone. +48 32 237 15 01 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl

Na stronie
http://kreo24.pl/imiue/
znajdują się grafiki nowej strony IMIUE która ruszy w połowie października.

Proszę o ocenę i wysłanie e-mail na adres: miroslaw.majkut@polsl.pl z informacją o wyborze lub poprawkach do odpowiedniej wersji.
Bardzo proszę o możliwie najbardziej liczny udział.