Polski
English
Szukaj
Dzisiaj jest sobota, 23 lutego 2019 roku.
ul. Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
tel. +48 32 237 21 74 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl

Szymon Ciukaj

Nazwisko i imię Szymon Ciukaj
Stopień dr inż.
Zakład Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
Stanowisko asystent
Adres e-mail szymon.ciukaj@polsl.pl
Telefon +48 32 237 11 96
Pokój B 203

Obszar zainteresowań badawczych

Szymon Ciukaj aktualnie jest pracownikiem w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej. Dyplom mgr inż. w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn ukończył w 2005r. po odbyciu stażu naukowego w Martin Luther Universität Halle oraz Technische Universität Clusthal. Obecnie zajmuje się zagadnieniami rozwoju koncepcji i kierunków modernizacji kotłów energetycznych w celu poprawy ich sprawności oraz zwiększenia możliwości współspalania biomasy. W swoich publikacjach przedstawia wyniki prac eksperymentalnych laboratoryjnych oraz prowadzonych badań przemysłowych wskazując na możliwości ograniczania zagrożeń związanych z współspalaniem biomasy w kotłach pyłowych. Jest autorem oraz współautorem patentów m.in. z zakresu konstrukcji palników niskoemisyjnych, sposobów ochrony parowników kotłów przed korozją niskotlenową, sposobu określania zagrożenia korozją niskotemperaturową, propozycji rozwiązań oraz metod intensyfikacji wymiany ciepła a także nowych rozwiązań w dziedzinie młynów węglowych.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Konsultacje

Publikacje