Polski
English
Search
Today is Friday, April 19 , 2019 year.
Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
phone. +48 32 237 15 01 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl

Łukasz Bartela

Nazwisko i imię Łukasz Bartela
Stopień dr inż.
Zakład Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stanowisko
Adres e-mail lukasz.bartela@polsl.pl
Telefon (032) 237 24 92
Pokój 202 HMC

Obszar zainteresowań badawczych
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Konsultacje

Publikacje

Przedmioty

  • Hierarchiczne układy skojarzone
  • Planowanie i Projektowanie Technologii Energetycznych