SEO alty
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
ul. Konarskiego 18, 44-100, Gliwice
tel. +48 32 237 21 74pon-pt. : 8.00 do 16.00
Nazwisko i imię
Zakład
Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień
dr hab. inż. prof. nadzw. Pol. Śl.
Telefon
+48 32 237 24 92
Stanowisko
Pokój
205 HMC
Adres e-mail
Fax
Obszar zainteresowań badawczych

- Turbiny gazowe,
- Układy gazowo-parowe,
- Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła,
- Technologie sepracji dwutlenku węgla,
- Optymalizacja układów energetycznych,
- Małe układy kogeneracyjne.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:


 1. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., Thermodynamic, ecological and economic aspects of the use of the gas turbine for heat supply to the stripping process in a supercritical CHP plant integrated with a carbon capture installation. Energy Conversion and Management, doi:10.1016/j.enconman.2014.02.018*
 2. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., Economic analysis of a supercritical coal-fired CHP plant integrated with an absorption carbon capture installation. Energy 2014;64:513-523*
 3. Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Kotowicz J., Sobolewski A., Iluk T., Remiorz L., The influence of the size of the CHP system integrated with a biomass fuelled gas generator and piston engine on the thermodynamic and economic effectiveness of electricity and heat generation. Energy, 10.1016/j.energy.2014.01.015*
 4. Skorek-Osikowska A. Bartela Ł., Kotowicz J., Job M., Thermodynamic and economic analysis of the different variants of a coal-fired, 460 MW power plant using oxy-combustion technology. Energy Conversion and Management 2013;76:109-120 *
 5. Kotowicz J., Bartela Ł., Optimisation of the connection of membrane CCS installation with a supercritical coal- fired power plant. Energy 2012;38(1):118-127
 6. Kotowicz J., Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Economic and environmental evaluation of selected advanced power generation technologies. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A, Journal of Power and Energy, May 2011;225(3):221-232
 7. Kotowicz J, Bartela Ł., The influence of the legal and economical environment and the profile of activities on the optimal design features of a natural-gas-fired combined heat and power plant. Energy 2011, 36(1):328-338 *
 8. Kotowicz J., Bartela Ł., The influence of economic parameters on the optimal values of the design variables of a combined cycle plant, Energy 2010;35(2):911-919
 9. Kotowicz J., Bartela Ł., Optymalizacja termodynamiczna i ekonomiczna elektrowni gazowo-parowej z wykorzystaniem algorytmów genetycznych. Rynek Energii 2008;75(2):31-38 *
 10. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Ekologiczny efekt sprzężenia nadkrytycznego bloku węglowego z instalacja turbiny gazowej. Rynek Energii 2010;87(2):8-13 *
 11. Bartela Ł., Kotowicz J., Wpływ wprowadzenia membranowego procesu separacji CO2 na efektywność nadkrytycznej elektrociepłowni węglowej. Rynek Energii 2011;97(6):12-19
 12. Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Model kotła oxy na parametry nadkrytyczne - analiza wybranych parametrów. Rynek Energii 2010;90(5):69-75 *
 13. Kotowicz J., Bartela Ł., Balicki A., Thermodynamic analysis of a new conception of supplementary firing in a combined cycle. Archives of Thermodynamics 2010;31(4):15-24
 14. Bartela Ł., Kotowicz J., Analiza wykorzystania azotu jako medium suszącego węgiel spalany w kotle oxy. Rynek Energii 2011;93(2):49-55 *
 15. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., Integracja bloku elektrociepłowni węglowej na parametry nadkrytyczne z instalacją wychwytu dwutlenku węgla oraz turbiną gazową. Rynek Energii 2012;100(3):56-62
 16. Sobolewski A., Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Iluk T.,Porównanie efektywności układów kogeneracyjnych z generatorem gazu procesowego Gazela. Rynek Energii 2012;102(5):31-37 *
 17. Kotowicz J., Bartela Ł.,  Energetyczne wykorzystanie biomasy drzewnej - przegląd technologii. Rynek Energii 2007;73(6):22-28 *
 18. Job M., Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Analysis of the use of waste heat in an oxy-combustion power plant to replace steam cycle heat regeneration. Journal of Power Technologies 2013;93(3):33–141 *


 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Czyste Technologie Energetyczne - wykład, projekt
Hierarchiczne Układy Skojarzone - wykład, projekt
Hybrydowe Układy Energetyczne - wykład, ćwiczenia
Modelowanie Matematyczne Procesów Energetycznych - wykład, laboratorium
Planowanie i Projektowanie Technologii Energetycznych - wykład, projekt
Problematyka Emisji Dwutlenku Węgla w Energetyce - wykład, laboratorium
Technologie Ograniczania Emisji CO2 w Energetyke - wykład
Układy Gazowo-Parowe - ćwiczenia

 

Konsultacje

Środa, 9:00-11:00
Czwartek, 10:00 - 12:00
 

logowanie do panela administracyjnegorejestracja użytkownika