Polski
English
Szukaj
Dzisiaj jest wtorek, 26 marca 2019 roku.
ul. Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
tel. +48 32 237 21 74 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl

Katarzyna Janusz-Szymańska

Nazwisko i imię Katarzyna Janusz-Szymańska
Stopień dr inż.
Zakład Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stanowisko adiunkt
Adres e-mail katarzyna.janusz@polsl.pl
Telefon 32 237 15 13
Pokój HMC 204

Obszar zainteresowań badawczych

ZAINTERESOWANIA

 • Czyste technologie węglowe
 • Technologie ograniczające emisję CO do atmosfery2
 • Układy gazowo-parowe zintegrowane ze zgazowaniem węgla
 • Układy CCS
 • Membranowa separacja gazów tj.  ditlenek węgla, tlenek węgla, tlen, wodór
 • Aspekty ekonomiczne inwestycji i eksploatacji układów energetycznych 


NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 • Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., Janusz-Szymańska K. Comparison of the Energy Intensity of the Selected CO2-Capture Methods Applied in the Ultra-supercritical Coal Power Plants. Energy&Fuels, 2012, 26 (11), 6509–6517
 • Skorek-Osikowska A., Janusz-Szymańska K., Kotowicz J. Modeling and analysis of selected carbon dioxide capture methods in IGCC systems. Energy, 2012, Vol. 45 (1), s. 92–100
 • Janusz-Szymańska K., Kotowicz J., Analiza procesu membranowej separacji CO2 w supernadkrytycznym bloku węglowym. Rynek Energii, Nr 3(94), 2011, s.53-56
 • Kotowicz J., Janusz-Szymańska K., Wpływ systemu separacji CO2 na efektywność elektrowni węglowej na parametry nadkrytyczne. Rynek Energii, Nr 2(93), 2011, s.8-12
 •  Kotowicz J., Janusz-Szymańska K., The influence of CO2 membrane separation on the operating characteristics of a coal-fired power plant. Chemical and Process Engineering, 34, 2010, pp.681-697
 • Kotowicz J., Janusz-Szymańska K., Zapotrzebowanie na energię dwustopniowego membranowego układu separacji CO2 ze spalin bloku energetycznego. Rynek Energii, Nr 6(91), 2010, s.56-61
 • Kotowicz J., Chmielniak T., Janusz-Szymańska K., The influence of membrane CO2 separation on the efficiency of a coal-fired power plant, Energy, 35, 2010, pp.841-850 
 • K. Janusz-Szymańska, Badania membran polimerowych celem wykorzystania ich do wzbogacania powietrza w tlen do celów energetycznych, Rynek Energii nr 5 (108), 2013, 86-90
 • Janusz-Szymańska K., Wiciak G.: Analiza porównawcza wyników eksperymentu numerycznego z pomiarowym w kontekście badań parametrów separacji CO2 metodą membranową. Energetyka 11/2013, 795 – 797 
 • Janusz-Szymańska K., Efektywność ekonomiczna układu gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem węgla oraz instalacja CCS. Rynek Energii, Nr 5(102), 2012, s.24-30
 • Kotowicz J., Janusz-Szymańska K., Selected methods to reduce energy consumption of carbon capture and storage installation in ultra-supercritical power plant. Archives of Energetics, Vol. XLI(2011), No.3-4, 97-110
 • Bartela Ł., Kotowicz J., Janusz-Szymańska K., Analysis of supercritical coal-fired combined heat and power plant integrated with membrane carbon capture and storage installation. Archives of Energetics, Vol. XLI(2011), No.3-4, 185-195
 • Kotowicz J., Skorek-Osikowska A., Janusz-Szymańska K., Membrane separation of carbon dioxide in the integrated gasification combined cycle systems. Archives of Thermodynamics, Vol.31 (2010), No.3, pp. 145-164
 • Kotowicz J., Janusz-Szymańska K., The influence of the selected parameters on the economic characteristics of a coal-fired Power plant with CCS installation, Scientific Journals Maritime University of Szczecin Vol.23(95), 2010, pp.80-85
Prowadzone zajęcia dydaktyczne


Czyste technologie energetyczne

Mechanika i wytrzymałość materiałów

Laboratorium elektrotechniki

Laboratorium automatyki

Laboratorium miernictwa i metrologii

Laboratorium pomiarów maszyn  

Konsultacje

Publikacje