Polski
English
Search
Today is Monday, November 12 , 2018 year.
Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
phone. +48 32 237 15 01 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl
Personnel
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Nazwisko i imię Kazimierz Mroczek
Zakład Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień dr inż. Telefon +48 32 237 13 87
Stanowisko starszy specjalista naukowo-techniczny Pokój B 216
Adres e-mail kazimierz.mroczek@polsl.pl Fax +48 32 237 21 93


Nazwisko i imię Michał Polok
Zakład Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień mgr inż. Telefon +48 32 237 11 52
Stanowisko samodzielny referent techniczny Pokój B 208
Adres e-mail michal.polok@polsl.pl Fax +48 32 237 21 93


Nazwisko i imię Wacław Wojnar
Zakład Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień dr inż. Telefon +48 32 237 23 74
Stanowisko starszy specjalista inżynieryjno-techniczny Pokój B 211
Adres e-mail waclaw.wojnar@polsl.pl Fax +48 32 237 21 93