Polski
English
Search
Today is Friday, April 19 , 2019 year.
Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
phone. +48 32 237 15 01 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl
Kierunki i specjalności

Pracownicy Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych prowadzą zajęcia dydaktyczne na wielu kierunkach i specjalnościach. Szczegółowy ich wykaz zamieszczono poniżej.

Plany studiów zamieszczono na stronie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.


Studia stacjonarne I stopnia

Energetyka

 • Źródła odnawialne i nowoczesne technologie energetyczne
 • Modernizacja instalacji energetycznych
 • Energetyka gazowa i rozproszona (z ITC)
 • Metody komputerowe w energetyce (z ITC)
 • Sustainable Energy Engineering (z ITC)

Mechanika i Budowa Maszyn

 • Maszyny i urządzenia energetyczne

Inżynieria Bezpieczeństwa

 • Bezpieczeństwo technologii, procesów i maszyn

Inżynieria Środowiska

 • IŚoCzTwEiM (z ITC)

Studia stacjonarne II stopnia

Energetyka

 • Modernizacja instalacji energetycznych
 • Energetyka gazowa i rozproszona (z ITC)
 • Clean Coal Technologies (z ITC)

Mechanika i Budowa Maszyn

 • Maszyny i urządzenia energetyczne

Studia niestacjonarne I stopnia

Energetykae 

 • Energetyka zawodowa i przemysłowa (z ITC)

Studia niestacjonarne II stopnia

Energetyka

 • Energetyka zawodowa i przemysłowa (z ITC)

 

Zajęcia odbywają się głównie w Gliwicach w budynkach należących do Wydziału IŚiE jak również w Fili Politechniki Śląskiej w Rybniku. Odbywają się tam głównie zajęcia laboratoryjne. Bogata liczba atrakcyjnych laboratoriów badawczych, naukowych i dydaktycznych, uzupełnia szerokie spektrum wykładów, ćwiczeń tablicowych, projektów i seminariów prowadzonych przez pracowników naszego Instytutu.

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych umożliwia również organizację i prowadzenie praktyk studenckich. Dokładne informacje dotyczące praktyk można znaleźć na naszej stronie.