Polski
English
Szukaj
Dzisiaj jest sobota, 23 lutego 2019 roku.
ul. Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
tel. +48 32 237 21 74 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl
Konferencja Kotłowa (ICBT)

Konferencja, organizowana jest w cyklu czteroletnim i skupia liczne grono specjalistów. Każdorazowo bierze w niej udział 350 - 450 uczestników z 80 - 120 firm i instytucji: szkół wyższych, instytutów branżowych, biur projektowych, elektrowni oraz producentów i użytkowników urządzeń kotłowych. Na konferencji wygłaszanych z reguły jest ok. 60 - 80 referatów naukowych i komunikatów. Wszystkie zgłoszone artykuły są recenzowane i wygłaszane przez autorów w sesjach plenarnych i problemowych konferencji, następnie publikowane w Zeszytach Naukowych Instytutu (także w wersji CD). Wybrane referaty, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, publikowane są nadto w renomowanych czasopismach naukowych.

W ramach konferencji organizowane są dodatkowo wystawy problemowe oraz prezentacje w ramach Sesji Informacji Naukowo – Technicznych, w których jednostki badawcze, produkcyjne i eksploatacyjne przedstawią swoje osiągnięcia tematycznie związane z konferencją.

Bliższe informacje na temat konferencji można uzyskać na stronie internetowej http://icbt.polsl.pl/