Polski
English
Search
Today is Friday, April 19 , 2019 year.
Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
phone. +48 32 237 15 01 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl
Laboratorium Maszyn Przepływowych I

 Dysponujemy aparaturą pomiarową oraz wieloma rozwiązaniami w dziedzinach

  • wyznaczania charakterystyk aerodynamicznych wentylatorów osiowych i promieniowych
  • pomiaru parametrów przepływu maszyn wirnikowych przy pomocy sond pneumatycznych i termoanemometrycznych oraz anemometru laserowego firmy DANTEC 
  • numerycznych metod projektowania palisad łopatkowych jak i kompletnych maszyn wirnikowych
  • pomiarów drgań i hałasu wentylatorów wraz z kompleksową analizą
  • badań symulacyjnych łopatek wentylatorów i innych elementów o masie do 60 kg na wstrząsarce elektrodynamicznej
  • wykonywania na zlecenie oprogramowania wspomagającego projektowanie wentylatorów
  • wykonywania elektronicznej aparatury kontrolno-pomiarowej i stanowisk badawczych
  • modernizacje sprężarek przemysłowych
  • badania odbiorcze, gwarancyjne i energetyczne sprężarek przemysłowych

 

     

   

 

Chcesz wiedzieć więcej >> dalej