Polski
English
Szukaj
Dzisiaj jest sobota, 23 lutego 2019 roku.
ul. Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
tel. +48 32 237 21 74 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl
 • Aerodynamics
 • Aircraft Engine Design
 • Algorytmy obliczeń numerycznych
 • Ansys-CFX
 • Automatyka i Robotyka - wykład, studia stacjonarne, MiBM
 • Aviation Engines Technologies
 • Badania parowej siłowni kondensacyjnej - warsztaty
 • CAD
 • CAD 3D
 • Computer design systems 2018/2019
 • Czyste Technologie Energetyczne I - wykład
 • Dynamika Gazów wykład
 • Eksploatacja Instalacji Energetycznych
 • Energochłonność i aerodynamika samochodu
 • ENERGY HARVESTING
 • Fluid Mechanics
 • Fluid Mechanics - 15 h lab
 • Fundamentals of Automatics -wykład, studia stacjonarne
 • Fundamentals of Machines Design
 • Hierarchiczne układy skojarzone
 • Information Technologies
 • Information Technologies 2
 • Informatyczne Podstawy Projektowania - projekt; studia niestacjonarne
 • Informatyczne Podstawy Projektowania - wykład, laboratorium; studia niestacjonarne
 • Informatyczne Podstawy Projektowania I - wykład, laboratorium
 • Informatyczne Podstawy Projektowania II - laboratorium
 • Informatyczne Podstawy Projektowania IV - projekt
 • Informatyka - wykład, laboratorium
 • Kody numeryczne w projektowaniu i eksploatacji
 • Maszyny Elektryczne 2013/2014
 • Maszyny energetyczne
 • Maszyny energetyczne-TC-st_nst.
 • Maszyny przepływowe - EGiR - turbiny cieplne
 • Maszyny przepływowe - MiBM - turbiny cieplne
 • Materiały Konstrukcyjne i Eksploatacyjne
 • Measurements of energy quantities (Pomiary wielkości energetycznych) - lecture and laboratory, intramural studies, 1st cycle
 • Mechanika Płynów - 15h laboratorium
 • Mechanika Płynów - 30h laboratorium
 • Mechanika Płynów Biotechnologia wykład
 • Mechanika Płynów wykład
 • Metody numeryczne - studia doktoranckie
 • Miernictwo cieplne - wykład, studia stacjonarne, MiBM
 • Mindstorms EV3 - Ścieżki Kopernika - warsztaty
 • Modelowanie matematyczne instalacji energetycznych
 • Modelowanie procesów energetycznych
 • Modelowanie procesów energetycznych S. Lepszy
 • Modelowanie przepływów ANSYS CFX
 • Modelowanie Przepływów ANSYS CFX wyklad
 • Modelowanie przestrzenne w SolidWorks
 • Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn - MiBM
 • Modern Power Engineering S. Lepszy 2017/2018
 • Modernizacja Sprężarek - wykład, ćwiczenia - dzienne
 • Modernizacja turbin - En_nstII
 • Modernizacja Turbin, Pomp i Sprężarek - wykład, ćwiczenia - zaoczne
 • Nauka o Materiałach
 • Nowoczesne technologie energetyczne 2017/18 nst Ist sem5
 • Numerical Algorithms
 • Numerical methods in the design...
 • Obciążenia cieplne
 • Odnawialne źródła energii - laboratorium, studia stacjonarne, Energetyka
 • Odnawilane źródła energii
 • Odnawilane źródła energii
 • Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe - wykład, laboratorium
 • Planowanie i Projektowanie Technologii Energetycznych
 • Podstawy automatyki - ćwiczenia, Energetyka, gr.2
 • Podstawy automatyki - wykład, studia niestacjonarne, Energetyka
 • Podstawy automatyki - wykład, studia stacjonarne, Energetyka
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy konstrukcji turbin cieplnych
 • Podstawy siłowni cieplnych - wykład
 • Pomiary cieplne - wykład, studia stacjonarne, II stopień
 • Pomiary w energetyce - laboratorium, studia stacjonarne
 • Pomiary wielkości energetycznych - wykład, studia niestacjonarne
 • Propellers and Jet Propulsion Systems
 • Regulacja i eksploatacja bloków energetycznych
 • Regulacja turbozespołow
 • SCiS - ŹONTE - Turbiny cieplne
 • Silniki Przepływowe i Sprężarki - cz. Sprężarki - wykład,ćwiczenia
 • Siłownie Cieplne
 • Siłownie Konwencjonalne i Biosiłownie IIst nst
 • Siłownie konwencjonalne i biosiłownie st IIst En. sem1
 • Specjalne techniki pomiarowe maszyn przeplywowych
 • Sprężarki i Wentylatory - zaoczne, wykład
 • Symulacja procesów
 • Technologie informacyjne - wykład, laboratorium
 • Technologie Maszyn Energetycznych I, II - wykład, ćwiczenia
 • Transport hydrauliczny i pneumatyczny
 • Turbiny Cieplne, Wiatrowe i Wodne
 • Wybrane Metody Numeryczne i Pomiarowe - wykład, laboratorium
 • Wytrzymałość Materiałów - laboratorium
 •