Polski
English
Search
Today is Friday, April 19 , 2019 year.
Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
phone. +48 32 237 15 01 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl
Structure

Dyrekcja Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych

 

 

Dyrektor

Prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin

 

Z-ca  Dyrektora ds. Ogólnych

Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz

 

Z-ca Dyrektora ds. Nauki

Dr hab. inż. Sławomir Dykas Prof. nzw. w Politechnice Śląskiej


Instytut podzielony jest na cztery Zakłady:

 

 Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych

Kierownik Zakładu : Dr hab. inż. Włodzimierz Wróblewski Prof. nzw. w Politechnice Śląskiej

 

 Zakład Kotłów i Wytwornic Pary                   

Kierownik Zakładu : Dr hab. inż. Sylwester Kalisz Prof. nzw. w Politechnice Śląskiej

 

 Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych               

Kierownik Zakładu : Dr hab. inż. Leszek Remiorz

 

 Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych   

Kierownik Zakładu : Prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin

 


Lista pracowników i doktorantów Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych