Polski
English
Szukaj
Dzisiaj jest sobota, 23 lutego 2019 roku.
ul. Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
tel. +48 32 237 21 74 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl
Tematy prac dyplomowych magisterskich

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH DLA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - specjalność Maszyny i Urządzenie Energetyczne - 2017r.

 • Badanie wskaźnika podatności przemiałowej biomasy. (dr hab. inż. S. Kalisz, Prof. nadzw. w Pol.Śl.)
 • Badania fizyczne i numeryczne redukcji emisji tlenków azotu. (Dr inż. R. Wejkowski)
 • Model obliczeniowy kotła OP 650 dla zmienionego obciążenia oraz paliwa. (Dr inż. B. Hernik)
 • Wielowymiarowe obliczenia kotła OP 140. (Dr inż. B. Hernik)
 • Wpływ zmiany parametrów konstrukcyjnych na parametry cieplno-przepływowe kotła OP230. (Dr inż. B. Hernik)
 • Ocena wpływu zmiany paliwa na parametry kotła OR-32. (Dr inż. B. Hernik)
 • Model obliczeniowy kotła BP 1150 dla zmiennego obciążenia oraz paliwa. (Dr inż. B. Hernik)
 • Modernizacja kotła OP 430 w celu zmniejszenia straty wylotowej. (Dr inż. B. Hernik)
 

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH DLA KIERUNKU ENERGETYKA - specjalność Modernizacja Instalacji Energetycznych - 2017r. 

 • Analiza dokładności aspiracyjnej metody pomiaru temperatury spalin. (dr hab. inż. S. Kalisz, Prof. nadzw. w Pol.Śl.)
 • Badania kinetyki spalania biomas odpadowych. (dr hab. inż. S. Kalisz, Prof. nadzw. w Pol.Śl.)
 • Badania kondycjonowania popiołów lotnych. (dr hab. inż. S. Kalisz, Prof. nadzw. w Pol.Śl.)
 • Badanie metody SNCR redukcji tlenków azotu. (Dr inż. R. Wejkowski)
 • Badania redukcji emisji NOx w metodzie SCR na komorze badawczej. (Dr inż. R. Wejkowski)
 • Badania możliwościu zwiększenia skutecznosci redukcji tlenków azotu w aspekcie nowych zapisów BAT. (Dr inż. R. Wejkowski)
 • Wpływ zmiany obciążenia oraz paliwa na parametry pracy kotła OP 430. (Dr inż. B. Hernik)
 • Modernizacja kotła OP 140 w celu zmniejszenia temperatury spalin wylotowych. (Dr inż. B. Hernik)
 • Modelowania numeryczne SNCR dla kotła OP 650. (Dr inż. B. Hernik)
 • Badania numeryczne wpływu rozkładu ziarnowego pyłu węglowego na zawartość części palnych w pozostałości po spaleniu. (Dr inż. B. Hernik)