Polski
English
Szukaj
Dzisiaj jest sobota, 23 lutego 2019 roku.
ul. Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
tel. +48 32 237 21 74 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl
Tematy projektów inżynierskich

TEMATY PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - specjalność Maszyny i Urządzenie Energetyczne - 2017r.

 • Analiza dokładności aspiracyjnej metody pomiaru temperatury spalin. (dr hab. inż. S. Kalisz, Prof. nadzw. w Pol.Śl.)
 • Badania jednoczesnej redukcji zanieczyszczeń i odzysku ciepła w kotłach. (Dr inż. R. Wejkowski)
 • Redukcja NOx metodą FJBS. (Dr inż. R. Wejkowski)
 • Badania metody SCR redukcji tlenku azotu. (Dr inż. R. Wejkowski)
 • Wpływ zmiany paliwa oraz obciążenia na pracę komory paleniskowej kotła OP 650. (Dr inż. B. Hernik)
 • Dobór młyna dla kotła OP 430 na podstawie obliczeń bilansowych. (Dr inż. B. Hernik)
 • Wpływ zmiany parametrów konstrukcyjnych na parametry cieplno-przepływowe przegrzewacza pary I stopnia  kotła OP 140. (Dr inż. B. Hernik)
 • Laboratoryjny model  siłowni parowej. (Dr Gramatyka, Mgr T. Kress)

 

TEMATY PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU ENERGETYKA - specjalność Modernizacja Instalacji Energetycznych - 2017r. 

 • Metody poprawy własności paliwowychbiomasy. (dr hab. inż. S. Kalisz, Prof. nadzw. w Pol.Śl.)
 • Wyznaczenie profilu prędkości w kanałach modelu obrotowego podgrzewacza powietrza. (dr hab. inż. S. Kalisz, Prof. nadzw. w Pol.Śl.)
 • Analiza wpływu katalizatora SCR na pracę obrotowego podgrzewacza powietrza. (dr hab. inż. S. Kalisz, Prof. nadzw. w Pol.Śl.)
 • Badania redukcji NOx metodą SCR. (Dr inż. R. Wejkowski)
 • Badania redukcji NOx przy użyciu H2O2. (Dr inż. R. Wejkowski)
 • Modyfikacja spalania w palniku wirowym. (Dr inż. R. Wejkowski)
 • Modernizacja podgrzewacza wody kotła OP 430 w celu zmniejszenia temperatury spalin wylotowych. (Dr inż. B. Hernik)
 • Wpływ zanieczyszczenia powierzchni ogrzewalnej na wymianę ciepła w obrotowym podgrzewaczu powietrza. (Dr inż. B. Hernik)
 • Wielowariantowe obliczenia komory paleniskowej kotła OP 140. (Dr inż. B. Hernik)
 • Wpływ zmiany paliwa oraz obciążenia na pracę komory paleniskowej kotła rusztowego. (Dr inż. B. Hernik)
 • Wielowariantowe obliczenia instalacji młynowej kotła OP 650. (Dr inż. B. Hernik)
 • Model obliczeniowy komory paleniskowej kotła OP430 dla zmiennego obciążenia oraz paliwa. (Dr inż. B. Hernik)