Polski
English
Szukaj
Dzisiaj jest sobota, 23 lutego 2019 roku.
ul. Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
tel. +48 32 237 21 74 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl
Wypływ cieczy przez otwory, czas opróżniania zbiornika

 


Wypływ cieczy przez otwór w ścianie, przelew powierzchniowy, czas opróżniania zbiornika

Pompa (1) tłoczy wodę przez głowicę pomiarową przepływomierza (2A). Przepływomierz wyposażony jest w przetwornik pomiarowy (2B) pokazujący na wyświetlaczu aktualne natężenie przepływu Q. Natężenie przepływu Q jest regulowane zaworem regulacyjnym (3). Woda dopływa do zbiornika górnego (4). Zbiornik górny jest podzielony ścianą (5) na dwie komory. Komora dopływowa (4A) jest wyposażona w przymiar linowy /miarę/ (6) umożliwiający pomiar poziomu wody w komorze. Woda z komory dopływowej może przepływać do komory odpływowej (4B) przez otwór bądź przelew powierzchniowy w ścianie (5). Z komory odpływowej woda spływa grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego (7) skąd przez zasuwę odcinającą (8) jest zasysana do pompy. Zawory odcinające (9) oraz (10) oddzielają instalację od drugiego obiegu pomiarowego.
Podczas pomiaru zasuwa odcinająca (8) powinna być całkowicie otwarta, natomiast zawory odcinające (9) oraz (10) całkowicie zamknięte.
Natężenie przepływu regulowane jest zaworem (3) 

Wypływ cieczy przez otwór w ścianie. Wypływ cieczy przez przelew powierzchniowy

Celem ćwiczeń jest wyznaczenie natężenia przepływu przez otwór bądź przelew powierzchniowy przy różnych spiętrzeniach wody na dopływie.
Wodę doprowadzamy do komory dopływowej (4A) zbiornika górnego. Ustalamy natężenie przepływu zaworem regulacyjnym (3). Woda przepływa do komory odpływowej (4B) przez otwór w ścianie bądź przez przelew powierzchniowy. Po ustaleniu się poziomu cieczy w komorze dopływowej odczytujemy natężenie przepływu na wyświetlaczu przepływomierza. Na przymiarze liniowym odczytujemy poziom wody w komorze dopływowej zbiornika. Kolejne pomiary przeprowadzamy przy innych poziomach wody w komorze dopływowej.

Czas opróżniania zbiornika

Celem ćwiczeń jest wyznaczenie współczynnika kontrakcji otworu za pomocą czasu opróżniania zbiornika.
Wodę doprowadzamy do komory dopływowej (4A) zbiornika górnego. Po zamknięciu korkiem otworu w ścianie napełniamy komorę dopływową. Zakręcamy całkowicie zawór regulacyjny (3). Usuwamy korek z otworu i mierzymy czas opadania zwierciadła cieczy pomiędzy poziomem początkowym a końcowym.
Kolejne pomiary przeprowadzamy przy innych poziomach początkowym i końcowym.